Lutande yttertak med bruna tegelpannor som står emot fukt på tegelhus i villaområde

Fukt i yttertak

Yttre lagret och innertak är viktiga skydd

Tak kan se ut och vara konstruerade på många olika sätt, men några grundläggande saker har de flesta taken gemensamt. Det yttersta lagret står emot nederbörd och vind. Det består oftast av tegel, plåt eller eternit och ska leda vatten ned till husets hängränna.

Sprickor, hål, mossa och löv kan orsaka fuktproblem på taket och på vinden. Skorsten, hängrännor och stuprör är delar av taket som du inte bör glömma bort att kontrollera. Platta tak löper större risk än andra tak att drabbas av fuktskador.

Nästa lager är takpapp och en yttertakspanel av trä, vilket kan liknas vid en sorts inre yttertak. I en del hus finns istället ett underlagstak av träfiberskivor eller med armerad plastfolie. Vid mycket regn och blåst eller vid snö, kan fukt ta sig förbi det yttersta lagret. Då blir det takpappens uppgift att skydda innertaket och föra vattnet ned till hängrännan.

Så upptäcker och åtgärdar du skadorna på taket

Inspektera ditt tak minst en gång per år, både utifrån och inifrån vinden. I vindsutrymmet ska du leta efter missfärgningar, fuktfläckar och rinnmärken på innertak eller väggar.

På yttertaket ska du leta efter olika saker beroende på taktäckning:

På ett tak med tegel- eller betongpannor bör du först se över så alla pannor är hela och att de ligger rätt. Kontrollera därefter att pannorna inte har alltför mycket mossa på sig, vilket kan orsaka skador när vattnet i mossan fryser.

För plåttak bör du se efter att alla plåtar ligger på plats och om det är spikat ska spikarna ha kvar sin gummibussning runtom som hindrar vatten från att tränga igenom spikhålet. Titta också efter rost, färgsläpp och håligheter överlag.

Har du papptak kontrollerar du att det inte har sprickor eller blåsor och att skarvarna inte har släppt. Var extra uppmärksam om du har platt tak eftersom snön blir liggande.

På alla typer av tak ska du även kontrollera att genomföringar är täta och att hängrännor är hela och inte fulla med löv eller skräp.

Välj land