Tvättmaskin i tvättstuga

Fuktskador i badrum och tvättstuga

Hur uppstår fuktskador?

En vanlig orsak till fuktskador är sprickor i tätskiktet för väggar och golv. Plastgolv och plastväggar klarar sig bara marginellt bättre, skadorna beror oftast på sprickor och mattsläpp. För att undvika vattenskador i våtrum är det viktigt att badrummen är fackmässigt byggda och renoverade.

Vanliga orsaker till fuktskador i tvättstugor är läckande rör och otäta genomföringar i väggar och golv. En golvbrunn som är felaktigt monterad mot golvets plastmatta eller brunnsmanschett skapar också ofta problem. Detsamma gäller felaktiga monteringar mot tätskiktet under kakel och klinker. Bland övriga orsaker finns trasiga slangar, felaktiga kopplingar och läckande tvättmaskiner. Är golvet i tvättstugan felkonstruerat eller i dåligt skick riskerar skadorna att bli omfattande.

Fungerande yt- och tätskikt minskar riskerna

Ytskiktet i ett våtrum är det lager som kommer i direktkontakt med vatten. Det kan bestå av olika material. Vanligast är plast eller keramik såsom kakel och klinker. Plastmatta på vägg och golv kan även fungera som tätskikt. Keramik i våtrum fungerar däremot enbart som ytskikt och kräver därför ett tätskikt under.

Vanliga problem med yt- och tätskikt

Om en plastmatta används som yt- och tätskikt är det relativt enkelt att se om det finns brister eller skador i plasten. Exempelvis kan äldre plastmattor spricka. Om kakel- eller klinkerplattor används som ytskikt ska ett tätskikt finnas monterat under. Eftersom tätskiktet finns under plattorna går det inte att bedöma hur väl tätskiktet fungerar eller om det, i värsta fall, saknas.

Träkonstruktioner bör förstärkas

De flesta av dagens golv- och väggkonstruktioner i villor görs i trä med dålig böjstyvhet och kan i vissa situationer börja svikta. Detta kan resultera i att kakel, klinker och det underliggande tätskiktet spricker eller lossnar från underlaget, med fuktskador som följd. Det är därför viktigt att förstärkningsarbeten utförs i träkonstruktioner innan ett keramiskt ytskikt läggs in.

Kontrollera och rengör golvbrunnen regelbundet

I anslutning till golvbrunnen inträffar ofta vattenskador på grund av att vatten läcker in under tätskiktet som är fastsatt i brunnen. Om klämringen, som håller fast plastmattan i golvbrunnen, har lossnat finns ökad risk för fuktskador. För att minska risken är det därför viktigt att golvbrunnar kontrolleras och rengörs varsamt och regelbundet.

Välj land