Ljust kök

Fuktskador i kök

Så undersöker du diskmaskinen

Kika under diskmaskinen så att golvet inte är fuktigt efter att maskinen har kört ett program. Om det är fuktigt är det troligtvis en läcka som behöver åtgärdas. Även kopplingar och slangar till diskmaskinen bör kontrolleras med jämna mellanrum. Slangar av plast kan bli torra och smulas sönder om diskmaskinen inte använts på länge. För att inte riskera en vattenläcka när man inte är hemma kan man vrida diskmaskinens avstängningskran till stängt läge. Glöm inte att vrida tillbaka innan du sätter på diskmaskinen igen.

Titta även under diskbänken

Kontrollera under diskbänken att rör och ledningar inte läcker. Rensa vattenlåset med jämna mellanrum. Var noggrann med packningarna när du kopplar ihop det igen. Kolla att det inte läcker genom att spola vatten ett tag.

Skydda golvet mot fukt

Lägg läckageskydd under alla vitvaror och på diskbänksskåpets golv. Det hjälper dig att upptäcka skador i tid.

Välj land