Platta på mark

Vad är platta på mark?

Platta på mark är en relativt enkel grundläggning med en betongkonstruktion på mark utan underliggande utrymme. Det är en vanlig byggkonstruktion under 1960-1980-talet men som visade sig ofta drabbas av fuktproblem. Det enklaste sättet att ta reda på om det finns isolering under betongen är att se över dokument om huset.

Idag byggs hus oftast med en isolering mellan betongen och dräneringen. Isoleringen gör att värmen från huset inte försvinner ned i marken, betongen hålls varm och golven torra.

Därför uppstår problem med platta på mark

Platta på mark med uppreglat isolerat golv har historiskt varit den mest skadedrabbade i Sverige. Problemet uppstår då fukt från marken vandrar upp genom betongplattan och skadar ovanliggande golv. För att förhindra detta försågs ibland konstruktionen med en fuktspärr, oftast en plastfolie. Trots denna åtgärd kvarstod många gånger problemet då plattan inte hade rengjorts från byggspill, exempelvis spånrester, som utgör en grogrund för mikrobiell (mögel, bakterier och röta) tillväxt i ett fuktigt klimat. Problemet blev liknande som när fuktspärren saknades helt.

Valet av golv påverkar risken

Valet av golvbeläggning kan påverka riskerna för skador. Har du en golvbeläggning av till exempel heltäckningsmatta eller ett obehandlat trägolv och endast en mindre mängd markfukt har kommit i kontakt med konstruktionen finns det möjlighet att den har klarat sig utan angrepp. Har vatten däremot trängt in i konstruktionen så har golvet med största sannolikhet mikrobiella skador. Är golvbeläggningen av tätare karaktär exempelvis laminatgolv, plast- och linoleummatta så har golvet med stor sannolikhet skador oavsett om markfukt eller vatten har trängt in i konstruktionen.

Så letar du efter fukt

  • Inspektera dina golv med jämna mellanrum.
  • Lukt kan vara en fingervisning om fuktproblem. Lukta på golvet utefter väggarna.
  • Det kan även röra sig om synliga förändringar på golven, vilket dock ibland kan uppstå i ett senare skede.
  • Har du plastgolv eller linoleummatta kan mattsläpp vara ett tecken på en fuktskada.
  • Har du målad betongplatta kan färgsläpp indikera problem. Betongen ser ofta torrt ut.
  • Har du parkettgolv eller annat trägolv upptäcker du oftast problemen via mögeldoft.

Välj land