Torpargrund

Vad är torpargrund?

Torpargrunden är ett ventilerat utrymme mellan marken och husets golvbjälklag. Torpargrunder klassas inte som en riskkonstruktion i lika stor utsträckning som krypgrunder. Detta kan till stor del härledas till konstruktionens funktion avseende ventilation, isolering samt uppvärmning, fast där torpargrunden likväl kan få problem orsakat av fukt och mögel.

Många torpargrunder har en värmekälla varpå fundamentet går ner i torpargrunden, vilket ursprungligen gör grunden relativt tålig mot fukt. Men efter det att husen åldras, tillbyggnationer görs och värmesystem ersätts kan torpargrundens ursprungliga goda fuktegenskaper bli mindre effektiva med tiden. När många torpargrunder byggdes gjordes detta med just värmekällan som utgångspunkt och isoleringen blev sekundär. Exempelvis byggdes inte golvbjälklaget in helt i byggnaden vilket lätt orsakar kalla golv under vinterhalvåret.

Sänk fuktigheten med en krypgrundsavfuktare

En välbeprövad och säker åtgärd för fuktiga krypgrunder är en fast monterad avfuktare som sänker fuktigheten i grunden. Marken i krypgrunden bör täckas med ett avdunstningsskydd, till exempel kraftig plastfolie och eventuella ventiler i grundmurarna sätts igen. Du kan läsa mer om krypgrundsavfuktare här.

Välj land