Vedspegelbock

Vedspegelbock

Fakta om vedspegelbock

Vedspegelbock är en skalbagge i familjen långhorningar. Vedspegelbocken blir 6–18 millimeter lång, hanen är metalliskt blå och honan röd-orange, båda med röd halssköld. Vedspegelbocken lever som larv i lövträd och kommer således ofta in med ved som inte eldats upp under vintern. Den är inget skadedjur som gör någon åverkan på konstruktion eller virke i hus då den enbart lever under barken på virket.

Välj land