Praktbagge

Praktbaggar

Fakta om praktbaggar:

I Sverige finns ett 40-tal praktbaggearter av vilka samtliga utvecklas i trä. Praktbaggar kan även angripa konstruktionsvirke. Misstänker du praktbaggar bör du låta skadorna inspekteras av professionella utövare.

Många arter är metallglänsande i blått och grönt och kan ha vacker teckning. En del arter är dock bruna eller svarta. Den art som kan förekomma på trä i byggnader är en praktfull skalbagge. Den är ganska stor och metallskimrande, i blått eller grönt, och blir 12-20 mm. Den lever i naturen i trädstammar och rötter. Praktbaggen är mindre vanligt förekommande än husbocken.

Praktbaggens larver letar sig ibland in i hus och gör gångar i barrträdsvirke, precis som husbocken. Var observant om det dyker upp flyghål som är spetsovala och 5-6 mm breda. Praktbaggens angrepp skadar inte konstruktionens bärighet och är oftast enbart av estetisk karaktär.

Välj land