Splintbagge på trä

Splintbaggar

Fakta om splintbaggar

I naturen i Sverige förekommer endast en art, eksplintbaggen, en liten brun eller svart långsmal skalbagge som blir 2-5 mm lång. Splintbaggar kallas ibland parkettbagge då de angriper ekträ som ju används i tillverkningen av parkett. Splintbaggens larver gnager gångar i lövträdsvirke såsom ek, ask och lönn och lämnar efter sig ett puderfint borrmjöl och mycket små cirkelrunda flyghål.

Angrepp kan ske i ekparkett, möbler och träskulpturer. Importerade träföremål kan ibland vara angripna. Splintbaggar är också vanliga i skärmväggar, spaljéer och trädgårdsmöbler av bambu, men i regel tar det rätt många år innan skadorna visar sig. Den moderna, snabba virkestorkningen har gjort splintbaggarna ovanliga.

Välj land