Strimmiga trädgnagare

Strimmig trägnagare

Fakta om strimmig trägnagare

Trägnagare finns över hela världen, av 2200 olika arter finns 67 i Sverige. Strimmig trägnagare är små, 2-4 mm, bruna skalbaggar vars larver lever i trä med hög fukthalt. Äldre namn på arten är dödsur eller trämask. Flyghålen är runda, ca 2 mm i diameter.

För att larven ska trivas krävs att virket (eller möbeln) förvaras i en förhållandevis fuktigt miljö där temperaturen följer årstidsväxlingarna och den relativa luftfuktigheten inte understiger 50-60 procent. I uppvärmda bostäder förekommer inte trägnagare, men de trivs i fritidshus, kyrkor bygdegårdar och liknande då dessa byggnaden inte sällan står ouppvärmda delar av året.

Djuren har behov av en viss fuktighet i träet så en bra metod är att förvara angripet material varmt och torrt. I torrt trä sker inga nya angrepp och befintliga avstannar. Strimmig trägnagare är inte heller köldhärdig och därför kan smärre föremål som är angripna behandlas genom att läggas i frysboxen i minst en vecka.

Välj land