Mjuk trägnagare på bark

Mjuk trägnagare

Fakta om mjuk trägnagare

Mjuk trägnagare är en liten brun skalbagge vars larv gräver smala, slingrande gångar mellan bark och trä på gran och furuvirke. När barken så småningom faller av, upphör angreppet. Ofta dyker mjuk trägnagare upp inomhus då man har tagit in brasved som sedan blivit liggandes.

Mjuk trägnagare hotar inte virkets bärighet, men om man bygger i virke med barkrester, riskerar man att färdiga skalbaggar tränger ut genom täckande material som takpapp, skivor, tapeter o dyl. Gångarna är ytliga och skadorna vanligen små. Däremot kan större skada uppstå t.ex. på tak, då skalbaggarna gnager sig igenom takpapp eller annan beläggning.

Välj land