Blåhjon på sten

Blåhjon

Fakta om blåhjon

Blåhjon är en ganska stor blåviolett, ofta metalliskt blänkande, skalbagge. Den finns överallt i Norden, utom på Island och allra längst i norr. Som larv lever blåhjon under torr bark av gran och tall och påträffas ofta vid sågverk och nybyggda trähus. Det är även vanligt att den finns i brasved. När blåhjon påträffas inomhus kommer de sannolikt från överbliven ved i vedkorgen eller pannrummet. Främst är det på vårkanten som de vuxna skalbaggarna kläcker fram ur veden och kan hittas krypandes inomhus.

Skalbaggen är 9-15 mm medan den vita larven är ca 10-13 mm. Larven gnager relativt breda platta gångar i den ytliga veden under barken. De gnagspån som larven lämnar efter sig är tvåfärgat (ljust spån från veden och mörkt spån från den bruna barken).

Välj land