Husbock och larv på trä

Husbock

Fakta om husbock

Husbocken angriper enbart barrträdsvirke, dvs. furu och gran. Husbockslarven lever inne i virket där den äter sig fram i slingrande gångar.

Skadan från husbockslarven hinner ofta bli stor innan den upptäcks. Detta beror på att larverna oftast uppträder på takstolar och vindsutrymmen och dessutom aldrig gnager vid ytan utan håller sig till träets splintved och lämnar det yttersta skiktet orört men kan urholka träet totalt. Träet förlorar på sikt stora delar av sin bärighet och det finns risk att delar av ett hus konstruktion förstörs.

Välj land