Hästmyror på trä

Hästmyror

Fakta om hästmyror

Hästmyran är den största myran i Sverige och blir mellan 6-18 mm. Arbetare saknar vingar. Könsindivider (honor/hanar) har vingar.

Hästmyror kan orsaka problem när de bygger sina bon i trämaterial, i gamla träd och stubbar. I naturen är lämpliga boplatser stubbar och stockar som ligger på marken och rot- och stubbdelen av skadade och levande träd. Om du har stora myror som promenerar omkring i huset så kan det röra sig om hästmyror och då bör man inspektera vidare. Hästmyran kallas nämligen allmänt för "Nordens termiter". Ett angrepp av hästmyror kan försvaga husets konstruktion och därav säkerheten för oss människor.

Var hittar man hästmyror?

Ibland ser man hästmyror framme mitt på dagen. Mest aktiva är de emellertid under natten. Arbetarna är då på jakt efter föda och vatten, som transporteras hem till boet. Hästmyror lever av döda och levande insekter, växter, växtsafter och det söta sekret (s.k. honungsdagg) som bladlössen avsöndrar. Inomhus söker de gärna upp socker och andra sötsaker såsom kakor, godis och öppnade läskedrycksflaskor.

Välj land