Träjordmyror

Träjordmyror

Fakta om träjordmyror

Träjordmyra eller som den också heter brun trämyra och några andra arter i samma släkte med blekgul färg benämns ofta ”gula myror” på grund av mellankroppens färg. I vissa fall då dessa fått fäste i en byggnad kan de skapa problem för husägare.

Det är framförallt träjordmyra som i sitt utbredningsområde från Mälardalen och söderut hittas inomhus. Från sina bon går myrorna via långa gångar ut till växter med bladlöss. De lever på bladlössens sockerhaltiga utsöndringar.

Så känner du igen en träjordmyra

De ”gula myrorna” har, till skillnad från våra vanliga svartmyror, en mellankropp som färgmässigt går åt det blekgula hållet därav dess smeknamn. Träjordmyran är ungefär 4 mm.

Träjordmyrorna lever i sydöstra delen av Sverige, från Uppland ner till Skåne. Stockholm är dock extra utsatt. Övriga gula myror återfinns i nästan hela landet, från de södra delarna upp till Norrland.

Var vaksam på om du hittar många gulaktiga eller blekare myror inomhus under vår-sommar. Detta kan tyda på att du har ett samhälle i direkt anslutning eller i ditt hus. Trädjordmyran brukar ”städa” ur sitt bo en till flera gånger per år och då blir det skräpigt (borester) som puttas ut t ex under golvlister eller taklister. Om myrorna får leva ostört kan de orsaka relativt stora skador på olika material i ett hus.

För att slippa problem med träjordmyror bör man se över husets träbestånd. Undvik att husets träkonstruktioner blir utsatt för ökad fuktbelastning då Trädjordmyror gärna anlägger sina bon i anslutning till fuktskadat trä.

Välj land