Stackmyra på grönt blad

Stackmyra

Fakta om stackmyror

Stackmyra kallas även för skogsmyra. Den lever i samhällen och bygger stora myrstackar i naturen. Stackmyror gör generellt ingen skada på fastigheter eller egendom, men om de bygger bo till exempel bakom en panel kan de dra med sig barr och annat material.

Välj land