Faraomyror

Faraomyror

Fakta om faraomyror:

Faraomyran är en liten gulaktig myra med en något mörkare bakkroppsspets. Faraomyran är endast 2 mm lång och är alltså mycket mindre än andra myror som man ofta ser i Sverige. Drottningar och hannar som svärmar är 3-5 mm. Faraomyran flyger inte, även om svärmande honor och hanar har vingar. Svärmning kan ske när som helst under året.

I motsats till andra myror har faraomyran flera drottningar i samma bo. När boet når en viss storlek lämnar en av drottningarna ihop med några arbetarmyror för att anlägga ett nytt bo. Bona har kontakt och lever fredligt sida vid sida, totalt kan det bli flera miljoner individer. Drottningen kan leva upp till 9 månader medan hannen dör kort efter parningen och blir inte äldre än 2-3 veckor. I snitt är livscykeln kort, omkring 5-7 veckor (larv 18-24 dygn, puppa 9-12 dygn). En drottning kan producera upp till 3 500 ägg under sin livstid.

Vart finns faraomyran?

Faraomyran är vanlig på varmare breddgrader då den trivs bäst i 27-30 grader. Det betyder att den är helt beroende av uppvärmda hus för att överleva i Sverige.

Faraomyran är allätare med förkärlek till sötsaker och föda med hög proteinhalt. Det kan vara allt från socker och sylt till rått eller tillagat kött och döda insekter. Storleken gör att den kan ta sig in genom minsta springa på sin jakt efter lämplig föda. Faromyror trivs i miljöer där livsmedel hanteras. De kan påträffas i så väl privata hem, som på sjukhus och restauranger.

Välj land