Trips

Trips

Fakta om trips

Trips är en liten insekt som blir 1-2 mm och livnär sig på växter. Både vuxna trips och dess larver lever på växternas cellsaft som de suger ut. Trips kan klassas som ett växtskadedjur i sammanhang då de angriper odlingar. Angrepp i blomknoppar eller i unga skott kan orsaka att blomning och tillväxt uteblir eller hämmas. Trips är aktiva på sommaren och trivs i miljöer där det är torrt och varmt. När tripsen svärmar under sommarmånaderna kan de ibland komma in i våra hem och uppfattas som störande eller orsaka obehag. Vanligtvis klassas inte trips som ett skadedjur då de inte gör någon direkt skada på egendom eller oss människor.

Välj land