Mygga på hud

Myggor

Så känner du igen en stickmygga

En stickmygga är en ca 1 cm stor insekt som oftast gör sig påmind genom sitt högfrekventa ljud, och att den dras till oss människor på jakt efter blod. Det är endast stickmygghonorna som sticks, då de använder blodet för sin äggproduktion. Mygglarver finns i de flesta typer av stillastående vatten (sjöar, dammar, diken, vattentunnor m fl). De flesta stickmyggor är som mest aktiva i skuggiga miljöer och vid gryning och skymning. Men det finns undantag t ex den aggressiva vårsvämmyggan Aedes sticticus som kan förekomma i stora mängder och är aktiv i solsken mitt på dagen.

Så känner du igen ett knott eller svidknott

Knott och svidknott är mindre än stickmyggor. Liksom stickmyggorna så dras de till oss människor på jakt efter vårt blod. Knott förekommer i rikliga mängder kring rinnande vatten så som åar och älvar medan svidknott utvecklas i fuktig jord. Varken knott eller svidknott hörs när de kommer och särskilt svidknott är mycket irriterande då de dessutom är små och kryper in i hårbotten för att suga blod.

Så känner du igen en fjädermygga

Fjädermyggor är en artrik myggfamilj med fler än 550 arter i Sverige. Deras larver är ofta blodröda och lever i botten på olika vattensamlingar inklusive dammar och sjöar. De vuxna fjädermyggorna liknar till viss del stickmyggor men hanarna har, som namnet antyder, stora fjäderlika antenner. De kan inte stickas och fjädermyggor lockas inte heller till oss människor över huvud taget. Däremot söker sig de vuxna fjädermyggorna gärna mot belysning under mörka sommarkvällar. Det är därför inte ovanligt att man kan hitta stora mängder sittandes vid utebelysning eller på fasader om man har haft utebelysningen tänd under natten. Massförekomst förekommer främst om byggnaderna ligger nära vatten, eftersom det är därifrån som fjädermyggorna har kläckt.

För att slippa få in fjädermyggor bör fönster och dörrar hållas stängda nattetid eller sätt upp insektsnät. Släck utebelysningen om du upplever att den lockar stora mängder fjädermyggor.

Så känner du igen en harkrank

Harkrankar är de största myggorna som finns. De kan bli rätt stora – Tipula maxima kan exempelvis ha en kroppslängd över 3 cm och då är inte de långa benen medräknade! Harkrankar kännetecknas av långa smala ben och stora snett bakåtriktade vingar. Deras larver utvecklas i fuktiga miljöer (jord, murken ved etc.). De vuxna harkrankarna är aktiva på sommaren och det händer att de ibland kommer in genom ett öppet fönster eller dörr. Trots sin storlek är de helt ofarliga och kan varken bitas eller stickas.

För att slippa harkrankar inomhus krävs det att man håller dörrar och fönster stängda under nattetid eller sätter upp myggnät för dessa.

Välj land