Snigel i gräs

Sniglar

Fakta om sniglar

Sniglar är dubbelkönade (hermafroditer), det vill säga de är både hanar och honor på en gång. Sniglar förekommer på öppna fält eller i fuktiga skogar och vissa arter finns nästan uteslutande i mörka källare. De äter både växt- och djurämnen. Vissa arter kan vara ett problem för odlare och i trädgårdar. Har man dessa problem kan man vända sig till en trädgårdskonsulent.

Om snigeln har ett skal/hus så kallas det snäcka.

Välj land