Snigel med skal på grönt blad

Snäckor

Fakta om snäckor

De enda ställena som man inte kan hitta snäckor är där marken är konstant frusen och i centrala öknar. Snäckor äter olika saker beroende på miljö och typ. Man kan säga att de äter allt från svampdjur, bakterier till svampmycel på döda trädstammar, växter, alger och förmultnat organiskt material. Mollusker utan skal/hus är det som kallas sniglar.

Välj land