Mask i jord

Maskar

Fakta om maskar

Man kan betrakta ”maskar” som ett gammalt samlingsnamn för olika krälande, långsträckta och spolformade djur. I maskar innefattas t.ex. ringmaskar, plattmaskar, rundmaskar, säckmaskar och ollonmaskar.

Till gruppen ringmaskar hör iglar, fåborstmaskar och havsborstmaskar. De lever i hav, i sötvatten eller på land. Ringmaskarnas kroppar är uppbyggda av segment som liknar ringar. Kroppsformen är vanligen långsträckt, mjuk och vätskefylld. Daggmaskar tillhör denna grupp. En annan stor maskgrupp är plattmaskar som är parasiter. De förekommer i hav, sötvatten och t.ex. i fuktig mossa.

Är maskar skadedjur?

När det gäller skadedjur och parasiter är det vanligtvis rundmaskar det handlar om. De är enkelt byggda spolformade djur som kan påträffas i de flesta miljöer. De förekommer som parasiter hos djur, människor och växter men även som fritt levande i marken och på botten av sjöar och hav.

Välj land