Grön fjärilslarv på ett blad

Fjärilslarver

Fakta om fjärilslarver:

Fjärilslarver är långsträckta och har sex ben där fram och som mest fyra par bukfötter. Då all tillväxt sker i larvstadiet har fjärilslarver ofta en stor aptit. Många av de fjärilslarver som livnär sig på odlade grödor anses vara skadedjur i jordbruket eller i trädgårdslandet.

Beroende på vilken fjärilsfamilj larven tillhör så ser larven olika ut.

Här är några exempel:

Svärmarlarver är stora, upp till 10 cm, och kännetecknas av att larverna har en tagg i bakänden. De kan dock inte stickas!

Spinnare har håriga larver, och en del av larverna kan faktiskt orsaka lättare allergiska reaktioner om man håller dem i handen.

Mätarlarver är ofta små, smala larver som ”mäter” in sin väg.

Vissa fjärilslarver får i sig ämnen från sina värdväxter som gör att de smakar illa. Som en varning har dessa larver ofta starka varningsfärger. Upplever man att fjärilslarverna orsakar problem i t ex sina odlingar så finns det bra råd och bekämpningstips att få från de som håller på med växtskydd eller hos återförsäljare av växter.

Fjärilar har utvecklingsstadierna ägg, larv, puppa, fullbildad insekt (imago).

Fakta om mottfjärilslarver

Mottfjärilarnas larver orsakar mest problem genom att de spinner trådar när de kryper omkring i den vara de angripit. Detta kan leda till att varorna klumpar ihop sig och börjar mögla. Förpuppningsfärdiga larver kryper ofta iväg från varan den angripit. Nykläckta fjärilar kan därför komma fram några veckor efter det att angripna varor har kastats. Klädesmal och Pälsmalens larver räknas som skadedjur eftersom deras larver utgör skada på textilier i våra hem. De färgglada fjärilarnas larver får i sig ämnen från sina värdväxter som gör att de smakar illa. Som en varning har dessa larver ofta starka färger.

Välj land