Fjärilar

Fjärilar

Fakta om fjärilar:

De färgglada fjärilarna som vi ser i våra trädgårdar under våren och sommaren livnär sig framförallt av nektar ur blommor, ibland även av sav, bladlussocker, frukter och till och med as och exkrementer.

Fjärilar har fullständig förvandling med utvecklingsstadierna ägg, larv, puppa, fullbildad insekt (s.k. imago). En fjärilslarv har stor aptit. Många av de fjärilslarver som livnär sig på odlade grödor anses vara skadedjur i jordbruket. Många nattfjärilar är mer kända i sina larvstadier än i sitt imagostadie, på grund av skadan larverna orsakar på frukter och andra jordbruksprodukter. Vissa fjärilslarver får i sig ämnen från sina värdväxter som gör att de smakar illa. För att skrämma bort rovdjur har dessa larver ofta utvecklat varningsfärger av olika slag.

Mottfjärilar eller förrådsmott är också vanliga fjärilsarter i Sverige. Bland de vanligaste hör Kvarnmott, Kortvingat fruktmott, Hömott och Fruktmott/indiskt mjölmott.

Malfjärilar är utbredda över stora delar av världen och många arter kan hittas i Sverige. De två viktigaste arterna av malfjäril som hittas inomhus är Klädesmal och Pälsmal.

Välj land