Tusenfoting i jord

Enkel- och dubbelfotingar

Fakta om tusenfotingar/mångfotingar

Mångfotingar kallas i dagligt tal för tusenfotingar och ibland även för källarmask. Mångfotingar är inget skadedjur i den benämningen att de gör skada på exempelvis mat och textilier. De är fredliga växtätare som ofta finns i stor mängd i marken, under stenar, och på andra mörka och fuktiga ställen. Liksom daggmasken har tusenfotingen stor betydelse för omsättningen av nedfallna blad, och för markens blandning och genomluftning.

Enkelfotingar med ett benpar på varje kroppssegment, är 32 arter i Sverige och är snabba och smidiga rovdjur. Dubbelfotingarna har två benpar på varje kroppssegment, utgör 43 arter i Sverige och lever av multnande växter, alger, svampar, mossor och lavor. I fuktiga källare och bottenvåningar kan de periodvis uppträda i stor mängd.

Välj land