Grön larv på blad

Larver

Hos insekter finns två huvudtyper av utveckling

Ofullständig utveckling
Vid ofullständig utveckling finns utvecklingsstadierna ägg, larv (nymf), fullbildad insekt (imago).

Fullständig utveckling
Insekter med fullständig förvandling har utvecklingsstadierna ägg, larv, puppa, fullbildad utveckling (imago).

Här är några typlarver som saknar ben:

Fluglarv eller maggot är det gemensamma namnet på larvstadierna hos insektordningen tvåvingar som har fullständig utveckling.

Mygglarver förpuppas precis som fjärilar och efter förpuppningen lämnar myggan vattenlivet för ett liv i luften.

Puppor är ett utvecklingsstadium hos insekter med fullständig utveckling. Puppan äter inte och är oftast orörlig, men t.ex. stickmyggor har aktiva puppor. Ur puppstadiet kommer den fullbildade insekten.

Välj land