Svart skalbagge

Skalbaggar

Vad är skalbaggar?

I Sverige finns det 4 400 arter skalbaggar och påträffas i de flesta miljöer. Födovalet varierar mycket och en del grupper är rovdjur medan andra är växtätare. Några påträffas framför allt i blommor där de äter pollen och nektar. Det finns många grupper som lever i svamp och till stor del livnär sig på svamp. Andra lever i ved eller under bark på levande eller döda träd.

Långt ifrån alla skalbaggar klassas som skadedjur. Många av oss ger allt som kryper i speceriskåpet namnet ”mjölbaggar”, men det finns varianter. En annan skalbaggsfamilj som också har specialiserat sig på mjölprodukter är nämligen familjen Plattbaggar. Bland de virkesförstörande skalbaggarna finns exempelvis husbocken i södra delarna av landet. Andra virkesskadegörare är trägnagare och splintbaggar, de senare kan importeras med ved eller föremål av lövträ av olika slag.

Det här är bara några exempel på skalbaggar som kan ställa till stora problem i våra hem och på byggnader. Använd vår skadedjursidentifierare för att läsa mer om specifika arter.

Välj land