Rött trähus

Fukt i krypgrund

Vad är en krypgrund?

Krypgrunden är ett ventilerat utrymme mellan marken och husets golvbjälklag. Krypgrunden är en vanlig grundläggning för småhus eftersom den är enkel och billig att bygga. Krypgrunder började åter byggas i stor skala under slutet av 1970-talet. Krypgrund finns även i hus från 40-talet och 50-talet, men kallades då för torpargrund.

Därför uppstår fuktproblem i krypgrunden

Problem med uteluftsventilerade krypgrunder uppstår när varm luft under sommaren ventileras in i grunden där den snabbt kyls ner och skapar högre luftfuktighet, och i värsta fall kondens. I denna miljö finns risken att mikroorganismer, det vill säga mögel, bakterier och röta utvecklas. Tillförs det ytterligare fukt i krypgrunden, exempelvis via vatten som läcker in och fukt från mark och grundmurar, ökar risken för tillväxt av mikroorganismer. Tillväxten av mikroorganismer riskerar dessutom att framhäva lukt som kan spridas till boendemiljön.

Hur påverkas krypgrunden över året?

Krypgrunden

Vanliga tecken på fuktproblem i krypgrunden:

  • Fuktiga grundmurar och mark
  • Synligt mögel eller röta
  • Spindlar eller spindelkokonger
  • Kondens på grundmurens insida, oftast under sensommar
  • Salt- och kalkutfällning på grundmurens insida
  • Avvikande lukt, även inne i huset

Sänk fuktigheten med en krypgrundsavfuktare

En välbeprövad och säker åtgärd för fuktiga krypgrunder är en fast monterad avfuktare som sänker fuktigheten i grunden. Marken i krypgrunden bör täckas med ett avdunstningsskydd, till exempel kraftig plastfolie och eventuella ventiler i grundmurarna sätts igen. Du kan läsa mer om krypgrundsavfuktare här.

Välj land