Trä som angripits av skalbaggslarv

Skalbaggslarver

Fakta om skalbaggslarver:

Skalbaggar har fyra utvecklingsstadier ägg, larv, puppa och fullbildad insekt (imago). När vi pratar om vissa typer av skalbaggar som skadedjur är det oftast skalbaggslarverna som gör den största skadan. Om du hittar en larv i eller runt ditt hem kan det därför vara bra att identifiera art för att se om det rör sig om ett skadedjur. Använd vår skadedjursidentifierare för att läsa mer om olika skalbaggslarver.

Välj land