Nu vaknar myrorna – se upp för träskademyror

Nu börjar myrorna vakna och söka sig in i villor och fritidshus. Under förra veckan gjorde Anticimex 47 procent fler saneringar av myror än tre veckor tidigare, och högsäsongen för myrproblem beräknas pågå till och med juni. Det är inte enbart den harmlösa svartmyran som letat sig inomhus, utan även träskademyror som hästmyra och brun trämyra. Dessa ska husägare vara extra vaksamma på eftersom de kan bygga bo i huskonstruktionen.

Under våren vaknar myrorna ur sin vinterdvala och lämnar myrsamhället för att leta föda. Eftersom det finns ont om naturlig föda tidigt på våren tenderar myrorna att söka sig in i hus i jakt på bland annat sötsaker. När myrorna upptäcker något ätbart lämnar de ett doftspår efter sig för att fler myror ska hitta dit och en myrinvasion är då att vänta.

I förra veckan (v. 14) genomförde Anticimex 47 procent fler saneringar* av myror jämfört med tre veckor tidigare (v. 11). Högsäsongen för myrproblem pågår till och med juni. En förklaring är att det finns det tillräckligt med föda i naturen från och med juli. Husägare kan enkelt själva förebygga myrproblem inomhus genom att vidta åtgärder nu på våren.

— Det bästa är att inte ha sötsaker tillgängliga för myrorna och täta springor vid dörrar, säger Thomas Persson Vinnersten, biolog och entomolog på Anticimex. Om de redan tagit sig in är det bra att våttorka golv och andra ytor så att myrornas doftspår försvinner.

Myrproblemen rör främst svartmyra, en av de vanligaste myrarterna i Sverige. Svartmyran orsakar inte skada på byggnader eller människor. Däremot kan de upplevas obehagliga i stora mängder inomhus. Anticimex ser också att andra myrarter börjar vakna, däribland den träskadegörande hästmyran. Hästmyrans angrepp kan försvaga husets konstruktion och leda till allvarliga skador på huset.

— Om du ser stora myror som promenerar omkring i huset så kan det röra sig om hästmyror och då bör man inspektera vidare, säger Thomas. Hästmyran kallas allmänt för "Nordens termiter" och kommer in i våra hem i jakt på sötsaker.

En annan myra som vaknat är den bruna trämyran. Den bygger bo i husvirke vilket kan leda till kostsamma renoveringar.

— Brun trämyra är svårare att upptäcka eftersom den kan misstas för svartmyra, säger Thomas. Den är ljusare i färgen och har mörkt huvud och bakdel. Spår i form av små träspån längs golv och socklar är ett tecken på angrepp av brun trämyra.

Så slipper du myror inomhus:

  • Förslut skafferivaror i täta förpackningar.
  • Se till att inte ha matrester liggande på golvet, håll extra koll under matbordet.
  • Våttorka golven regelbundet så blir du av med myrornas doftspår.
  • Täta under altandörrar och på liknande ställen så att myrorna inte tar sig in.
  • Misstänker du hästmyra eller brun trämyra bör du alltid rådfråga en expert.
  • Har du svårt att få bukt på myrproblemet kan du kontakta Anticimex.

*Begreppet sanering hos Anticimex kan bestå av flera insatser av Anticimex skadedjurstekniker till följd av ett skadedjursangrepp.

Välj land