Nu vaknar myrorna - så undviker du en myrinvasion

Nyheter

Högsäsongen för problem med svartmyror inomhus brukar starta i april när vårsolen väcker myrorna ur sin vinterdvala, och i år är inget undantag. Under förra veckan genomförde Anticimex 85 procent fler saneringar av svartmyror än veckan innan. Husägare kan dock vidta en rad åtgärder för att slippa en myrinvasion.

Graf över myrsaneringar i Sverige 2019 till april 2024

Svartmyran, eller trädgårdsmyra som den nyligen har bytt namn till, är en av de vanligaste myrarterna i Sverige. De bygger sina bon i marken, gärna under stenar eller grästuvor. När de vaknat ur sin vinterdvala på våren kan det vara ont om föda utomhus. Då kan de lämna myrsamhället för att leta sig in i hus och stugor, där det kan finnas större tillgång till mat. Svartmyran orsakar inga skador för människor, men om det blir många inomhus kan de vara besvärande.

Hos Anticimex märker man nu att myrorna har vaknat i vårsolen. I förra veckan, vecka 15, genomförde Anticimex 85 procent fler saneringar* av svartmyror jämfört med veckan innan, vecka 14. Högsäsongen för problem med svartmyror brukar sedan pågå fram till juni.

− Hittar myrorna en lämplig födokälla lämnar de doftspår efter sig så att fler myror ska hitta dit. så en liten saftfläck kan locka till sig horder av svartmyror, säger Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex. För att undvika en myrinvasion är det exempelvis bra att våttorka golv och andra ytor regelbundet så att myrornas doftspår försvinner.

Senare under sommaren när det finns mer föda i naturen är det mindre risk för svartmyror inomhus. Däremot ska husägare vara uppmärksamma på andra myror som kan orsaka skada när de bygger bo i huskonstruktionen. Det rör sig exempelvis om hästmyror och bruna trämyror.

− Vi gör betydligt färre saneringar av träskademyror, men problemen de orsakar är mycket värre än när det gäller svartmyran, säger Thomas Persson Vinnersten. Hästmyror kallas för "Nordens termiter" och kan försvaga byggnadsmaterial av trä avsevärt. Hästmyra är den största myrarten i Sverige och är framför allt nattaktiva, så om du ser flera stora myror i huset under natten bör du inspektera vidare.

Brun trämyra är svårare att identifiera för den liknar den vanliga svartmyran. Om ett samhälle med brun trämyra får leva ostört kan det orsaka stora skador på olika material i ett hus.

− Brun trämyra är ljusare i färgen än svartmyran, säger Thomas Persson Vinnersten. De brukar städa ur sitt bo genom att putta ut bomaterial. Hittar du små träspån längs med golv och socklar kan det därför vara ett tecken på angrepp av brun trämyra.

Så slipper du myror inomhus:

  • Förslut skafferivaror i täta förpackningar.
  • Se till att inte ha matrester liggande på golvet, håll extra koll under matbordet.
  • Våttorka golven regelbundet så blir du av med myrornas doftspår.
  • Täta under altandörrar och på liknande ställen så att myrorna inte tar sig in.
  • Använd myrdosor om du inte blir av med myrorna.
  • Om du har stora problem kan du kontakta Anticimex. Har man svårt att få bukt på myrornas närvaro kan problemet fortgå under en längre tid.
  • Misstänker du brun trämyra eller hästmyra inomhus bör du anlita en expert som kan inspektera huset.

*Begreppet sanering hos Anticimex kan bestå av flera insatser av Anticimex skadedjurstekniker till följd av ett skadedjursangrepp.

Välj land