Nu är bästa tiden att fuktkontrollera krypgrunden

Pressmeddelande

Har du krypgrund så är den här varma och fuktiga tiden på året bäst för att undersöka om du har fukt i den. Att upptäcka skadan tidigt kan leda till att du slipper kostsamma reparationer.

Uteluftsventilerad krypgrund är en av de vanligaste riskkonstruktionerna i hus. Problemet är att varm sommarluft kyls ner när den möter den svala grunden och då ökar den relativa fuktigheten. Har du krypgrund behöver du kontrollera den regelbundet.

- Vi rekommenderar att man som husägare själv tittar till krypgrunden 1-2 gånger per år. Förutsättningarna kan nämligen ändras, exempelvis kan rör gå sönder, eller regn- och smältvatten rinna in i grunden. Tecken att vara uppmärksam på är lukt i bostaden eller i krypgrunden, synliga angrepp av mögel eller fuktiga sidoväggar i krypgrunden, säger Mikael Aderskog som är husexpert på Anticimex.

Om du misstänker fuktproblem i krypgrunden bör du göra en besiktning. Det kan vara svårt att bedöma tillståndet på egen hand, eftersom fukt och mögelangrepp inte alltid syns för blotta ögat.

- Eftersom vi årligen gör tusentals krypgrundsbesiktningar kan våra tekniker bedöma ifall krypgrunden har problem. Vi börjar med en grundlig besiktning och mäter därefter fuktigheten. Har din krypgrund fuktproblem ger vi dig tips och råd om lämpliga åtgärder, säger Mikael Aderskog.

Visar det sig att krypgrunden har fuktproblem bör du helst installera en krypgrundsavfuktare . Det är en permanent installation som håller fuktigheten på sådan nivå att tillväxt av mögel inte blir möjlig. Grunden tätas och luften i krypgrunden cirkulerar via avfuktaren. Den uppsamlade fukten leds sedan ut ur grunden.

Fyra tips hur du kan förebygga fukt i krypgrund:

  • Takavvattningen – se till att den är fri från skräp och att vattnet leds bort från husgrunden.
  • Växlighet – har du växter närmast huset och grunden tar du bort dem eftersom de binder fukt
  • Marklutning – se till att marken runt huset lutar från huset så att ytvatten leds bort
  • Installera en krypgrundsavfuktare – på så sätt förebygger du fuktproblem i krypgrunden.

Relaterade artiklar

Välj land