Dags att kontrollera krypgrunden

Nyheter

Har du krypgrund så är den varmare och fuktiga tiden på året mest lämpad för att undersöka om du har fukt i den. Att upptäcka en eventuell skada i tid kan leda till att du slipper kostsamma reparationer.

Uteluftsventilerad krypgrund är en av de vanligaste riskkonstruktionerna i hus. Problemet är att varm luft kyls ner när den möter den svala grunden och då ökar den relativa fuktigheten. Har du krypgrund rekommenderar vi därför att du kontrollerar den regelbundet.

- Vi rekommenderar att du själv tittar till krypgrunden minst två gånger per år. Förutsättningarna kan nämligen ändras, exempelvis kan rör kan gå sönder, eller regn- och smältvatten rinna in i grunden. Tecken att vara extra uppmärksam på är lukt i bostaden eller i krypgrunden, synliga angrepp av mögel eller fritt vatten i grunden, säger Mikael Aderskog, husexpert på Anticimex.

Misstänker du fuktproblem i grunden?

Om du misstänker fuktproblem besiktning i krypgrunden bör du göra en besiktning. Det kan vara svårt att bedöma tillståndet på egen hand, eftersom fukt och mögelangrepp inte alltid syns för blotta ögat.

- Eftersom vi årligen gör tusentals krypgrundsbesiktningar kan våra tekniker bedöma ifall din krypgrund har problem. Vi börjar med en grundlig besiktning och mäter därefter fuktigheten. Har din krypgrund för höga fuktvärden ger vi dig tips och råd om lämpliga åtgärder, avslutar Mikael Aderskog.

Visar det sig att krypgrunden har fuktproblem bör du helst installera en krypgrundsavfuktare. Det är en permanent installation som håller fuktigheten på sådan nivå att tillväxt av mögel inte möjliggörs. Grunden tätas och luften i krypgrunden cirkulerar via avfuktaren. Den uppsamlade fukten leds sedan ut ur grunden.

Mikaels tips hur du förebygger fukt i din krypgrund

  • Takavvattningen – se till att den är fri från skräp och att vattnet leds bort från husgrunden.
  • Växlighet – har du växter närmast huset och grunden tar du bort dem eftersom de binder fukt
  • Marklutning – se till att marken runt huset lutar från huset så att ytvatten leds bort.
  • Installera en krypgrundsavfuktare – på så sätt förebygger du fuktproblem i krypgrunden

Välj land