Insatser mot fågel ökar – se över skyddet innan häckning

Pressmeddelande

Anticimex har märkt av en ökad efterfrågan på hjälp med fågelproblem, främst måsar, duvor och svartfågel. Under 2021 genomförde Anticimex över 4 000 fågelsäkringsinsatser runtom i landet, en ökning med 8 procent från föregående år. För att minska risken för problem krävs förebyggande åtgärder innan fåglarna lägger sina ägg i vår.

Fåglar är uppskattade i naturen, men i städer kan exempelvis måsar, duvor och svartfågel orsaka en del bekymmer. Fåglar kan sprida sjukdomar och parasiter, skada byggnader med sin frätande avföring eller agera aggressivt vid häckning under våren. Spillningen och fåglarnas bomaterial kan också täppa till stuprör, hängrännor, ventilation och skorstenar, och då ökar risken för fuktskador i byggnader. För att få bukt med fågelproblem ska man arbeta förebyggande med olika fågelsäkringsåtgärder som hindrar fåglarna från att slå sig ner utan att skada dem.

— Vår uppmaning är att det är mest effektivt att arbeta förebyggande innan fåglarna börjar anlägga sina bon, säger Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex. Det gör man genom att redan nu se över vart det finns attraktiva tillhåll för fåglar på en byggnad och montera fågelsäkring som hindrar fåglarna från att vilja slå sig ner.

Anticimex märker av en fortsatt ökad efterfrågan av hjälp med fågelproblem. Under 2021 genomförde Anticimex över 4 000 fågelsäkringsinsatser runtom i landet, en ökning på 8 procent från föregående år.

— När fler uppmärksammar problem med fåglar blir det viktigare för oss att få ut informationen om att fågelsäkra i tid för att inte störa fåglarna när de lagt ägg, säger Thomas Persson Vinnersten. Vi fågelsäkrar byggnader under vinterhalvåret fram till häckningsperioden som startar i vår.

Det är främst fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som får problem med fåglar, men även restauranger med uteserveringar och industriverksamheter kan drabbas. Privata småhus är inte drabbade på samma sätt, men kan få problem med duvor som exempelvis häckar i skorstenen. Under de senaste åren har det också blivit ett känt problem att duvor bygger bon under solcellspaneler på tak. Utrymmet mellan solpanelen och taket är en attraktiv häckningsplats med både skydd och värme för duvorna året runt.

— Funderar du på att installera solceller bör du också planera att säkra dem mot häckande duvor, säger Thomas Persson Vinnersten. Duvornas spillning och bomaterial kan både skada taket men funktionen av solcellerna blir också nedsatt om det blir för tätt under så att värmen inte kan transporteras bort.

Så här kan du fågelsäkra ditt eget hus:

  • Håll hängrännor rena från spillning och bomaterial.
  • Om huset har skrymslen där fåglar kan uppehålla sig, bygg igen dem eller sätt upp exempelvis nät eller piggar som hindrar fåglarna från att slå sig ner. ,
  • Säkerställ att sophantering och kompost inte drar till sig fåglar.
  • Om du matar småfåglar, se till att maten inte blir tillgänglig för oönskade fåglar. Använd exempelvis foderautomater som gör att större fåglar inte kommer åt födan. Se till att det inte ramlar ner fågelmat på marken.

Olika lösningar för att fågelsäkra:

Piggar - hindrar fåglar från att landa och bygga bon. Kan användas på olika typer av ytor, exempelvis skyltar, takfästen och takåsar.

Nät – Effektivt sätt att skydda större ytor, exempelvis balkonger, ljusgårdar och takutsprång.

Vajrar - tunna vajrar hindrar fåglarna från att landa och bygga bon. Fungerar på nästan alla ytor, men passar bäst till fönsterbrädor och lister.

Ellister - använder små strömimpulser som är ofarliga för människor och djur, men som avskräcker fåglarna från att landa och bygga bon

Aluminiumfingrar - används för att täta utrymmet mellan solpaneler och takytan på både platta och lutande tak.

Akustisk metod - använder olika fåglars varningsläten som får fåglarna att undvika området. Ljudet stör inte människor.

Optisk avskräckning - reflektioner av olika ljusstrålar som skrämmer bort fåglarna.

Rörelseskrämma - tunna trådar i rostfritt stål som roterar i vinden. Fåglarna upplever rörelserna som hotfulla och undviker därför att slå sig ned.

Läs mer om fågelsäkring

Välj land