Anticimex: Varannan husägare glömmer att brandöva

Hälften av husägarna, 53 procent, har inte genomfört en brandövning hemma. Det visar en ny undersökning från Anticimex. Inför vintern är det en god idé att brandöva med hela familjen så alla vet vad de ska göra om det börjar brinna. Öva även med de små barnen, eftersom det finns en risk för att de gömmer sig om de blir rädda när det brinner eller när brandvarnaren tjuter.

Att brandöva hemma är lika viktigt som att göra det på förskolan, i skolan eller på arbetsplatsen och kan vara avgörande för att rädda liv vid en brand. Med en tydlig plan vet alla i hushållet hur de ska agera vid brand eller när brandvarnaren larmar. 

Det är dock långt ifrån alla som har brandövat hemma. I en ny enkätundersökning bland Anticimex husförsäkringskunder uppger 44 procent att de har brandövat hemma, 53 procent att de inte har gjort det och 3 procent vet inte. Främsta skälet till att man inte har genomfört en brandövning är att man inte har tänkt på det.

− I skolan och på arbetsplatser övar man på hur man ska agera om det börjar brinna, men många glömmer att göra det hemma, säger Johannes Eklund, brandskyddsexpert på Anticimex. Det är enkelt – gå igenom huset och se vilka utrymningsvägar som finns. Planera för hur ni ska göra om den vanliga vägen ut är blockerad och se till att det finns alternativa utrymningsvägar på alla våningsplan, Sedan är det viktigt att ni utser en gemensam återsamlingsplats och att alla vet när man ska ringa 112.

Mindre barn kan bli rädda och gömma sig i stället för att ta sig ut ur huset när det börjar brinna eller när brandvarnaren larmar. Det är därför viktigt att förbereda barn i en tidig ålder på hur de ska göra vid en brand.

− Prata med barnen om hur viktigt det är att de aldrig får gömma sig om det brinner, att de ska ropa på hjälp, krypa under den farliga brandröken och att de måste ta sig ut till den gemensamma återsamlingsplatsen, säger Johannes Eklund. Försök att hålla det enkelt, exempelvis kan brevlådan vid gatan vara en enkel plats att komma ihåg.

Att man ska ta sig ut ur bostaden snabbt gäller småhus. I en lägenhet kan det vara annorlunda. Om det exempelvis är rök i ett trapphus ska man stanna i sin lägenhet och ringa 112. Lägenheter fungerar som egna brandceller som skyddar mot brand i en angränsande lägenhet i 30-60 minuter.

Förutom brandövning och utrymningsplanering ska man ha ett bra brandskydd hemma så att man tidigt varnas vid en brand, kan utrymma bostaden och släcka en mindre brand på ett säkert sätt. Dessvärre visar en sammanställning av Anticimex besiktningsprotokoll att många hus har brister i brandskyddet. Mellan 1 oktober 2022 och 31 september 2023 besiktade Anticimex 97 965 småhus, och 40 procent av dem fick minst en anmärkning på brandskyddet. Den vanligaste bristen var för få brandvarnare.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rycker räddningstjänsten ut till närmare 6 000 bostadsbränder varje år och 80–90 personer omkommer. Risken för brand i bostäder ökar under vintern och räddningstjänsten rycker ut till flest bostadsbränder under december och januari.

Anticimex hjälper årligen runt 100 000 husägare i Sverige med skadeförebyggande besiktningar, där brandskyddet i hemmet är en viktig del. Utöver det hjälper Anticimex specialiserade brandskyddskonsulter drygt 7 000 verksamheter runtom i landet med det systematiska brandskyddsarbetet samt håller utbildning inom HLR och Rädda liv.

Så brandövar du med hela familjen i villan, radhuset eller fritidshuset:

  • Gå igenom vilka utrymningsvägar som finns i huset med hela familjen, se till att det finns alternativa utrymningsvägar på alla våningsplan och planera för hur ni ska göra om den vanliga vägen ut är blockerad.
  • Se till att det finns räddningsstege på de övre våningsplanen i flervåningshus och att alla hushållsmedlemmar känner till var de finns och hur de används.
  • Säkerställ att alla i hushållet känner till var nycklar finns som eventuellt behövs för att öppna balkong- och altandörrar.
  • Bestäm en gemensam återsamlingsplats utanför huset som alla i hushållet känner till. Brevlådan på gatan eller grannhuset brukar vara enkelt att komma ihåg, även för de små barnen.
  • Säkerställ att alla i hushållet känner till att man ska ta sig ut krypandes om huset är rökfyllt. Brandröken är giftig och det räcker med några andetag av röken för att man ska bli medvetslös. Röken stiger och den bästa tillgången till syre finns därför nära golvet. Öva på att krypa med barnen för att ta sig ut och berätta att brandröken är farlig att andas in. OBS! Att utrymma snabbt gäller småhus. I lägenheter kan andra instruktioner gälla.
  • Det är viktigt att barn vet att de inte får gömma sig om det börjar brinna eller när brandvarnaren tjuter högt. Testa brandvarnaren så att barnen vet hur den låter och vad de ska göra om den larmar.
  • Gå igenom släckutrustning med vuxna och äldre barn, var de finns, hur de används, när man kan använda dem för att släcka en brand på ett säkert sätt och när man i stället ska utrymma. Små barn ska alltid utrymma och ta sig till den gemensamma återsamlingsplatsen.
  • Prata om när man ska ringa 112 och hur man gör.

Ladda ner Anticimex brandövningsguide för barn som bor i hus
“Ante vet vad man ska göra: Om det brinner i huset”

Välj land