Anticimex: Brist på brandvarnare i topp när svenskarna slarvar med brandskyddet

Pressmeddelande

Färsk statistik från Anticimex visar att 40 procent av husen i Sverige har brister i brandskyddet. Den vanligaste bristen är att man inte har tillräckligt med brandvarnare, ett misstag som kan kosta liv. Så det är en god idé att se över brandskyddet nu när mörkret drar in över landet och svenskarna börjar tända ljus.

Collage om att brandsäkra hemmet med Anticimex brandskyddsexpert Johannes, brandvarnare, brandsläckare och brandfilt

Anticimex genomför varje år runt 100 000 skadeförebyggande besiktningar av småhus – villor, fritidshus, radhus, parhus och kedjehus – i hela landet. Som en del av besiktningen tittar Anticimex på husets brandskydd för att säkerställa att de boende varnas vid brand och att det finns rätt brandskyddsutrustning för att släcka en mindre brand på ett säkert sätt. Dessvärre visar en sammanställning av besiktningsprotokollen att många hus har brister i brandskyddet.

Mellan 1 oktober 2022 och 31 september 2023 besiktade Anticimex 97 965 småhus, och 40 procent av dem fick minst en anmärkning på brandskyddet.

– Det är tyvärr alldeles för många som har brister i brandskyddet hemma, säger Johannes Eklund, brandskyddsexpert på Anticimex. Det är ett ypperligt tillfälle så här inför vintern att kontrollera sitt brandskydd. Faktum är att bostadsbränderna ökar under vintern när många tänder ljus och eldar i öppna spisen.

Den vanligaste bristen är för få brandvarnare. I vart femte hus (19%) som Anticimex besiktade rekommenderas att fler brandvarnare monteras. Dessutom saknade 4 procent av husen brandvarnare helt och hållet, trots att det finns krav på brandvarnare i bostäder.

– Det är allvarligt att många har för få eller till och med saknar brandvarnare helt, säger Johannes Eklund. Det positiva är att det är både enkelt och billigt att åtgärda för husägare och det kommer rädda liv.

I 7 procent av de besiktade husen saknades brandsläckare. Andra brister var att brandsläckaren inte var av typen pulversläckare på minst 6 kg (7%), att den var äldre än 10 år (5%) och att brandsläckaren var olämpligt placerad (1%). Det är även vanligt att det saknas brandfilt. Rekommendationen är att det bör finnas en brandfilt i varje bostad.

– Förutom att se över brandvarnare, brandsläckare och brandfilt, så bör man även säkerställa att alla i hushållet vet vad de ska göra om en brand uppstår, säger Johannes Eklund. Exempelvis bör man se över hur man tar sig ut och var man ska samlas utomhus.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rycker räddningstjänsten ut till närmare 6 000 bostadsbränder varje år och 80–90 personer omkommer. Risken för brand i bostäder ökar under vintern och räddningstjänsten rycker ut till flest bostadsbränder under december och januari.

Checklista: Så här brandsäkrar du ditt hem:

  • I bostäder bör det finnas en brandvarnare per 60 kvadratmeter. Det bör också finnas i alla sovrum, i anslutning till köket och på varje våningsplan.
  • Testa brandvarnarna en gång i månaden och även om du varit borta en längre tid. Ett tips är att registrera ditt mobilnummer på www.msb.se/testabrandvarnare så får du en gratis SMS-påminnelse när det är dags att testa brandvarnaren.
  • Säkerställ att det finns brandfilt och brandsläckare tillgängligt.
  • Kontrollera att brandsläckaren är av typen pulversläckare, att det är rätt tryck i den och att den inte är äldre än tio år.
  • Enligt MSB är fel i utrustning en av de vanligaste kända orsakerna till bränder i hus. Undvik att ladda mobilen och annan elektronisk utrustning på natten eller obevakat. Ett tips är att ladda med en timer som slår av efter en tid. Glöm inte att dra ur sladden ur elektronisk utrustning, såsom locktänger och strykjärn.
  • Soteld, det vill säga en brand inne i skorstenen, är en annan vanlig brandorsak i hus. Soteld uppstår när sot och tjära samlas i skorstenen fattar eld. Därför är det viktigt att kontrollera att du får elda i din eldstad och sota regelbundet. Elda alltid med torr ved. Använd inte målat eller impregnerat virke. Följ eldningsinstruktionerna för din eldstad som anger hur mycket ved du kan elda per timme. Låt eldstaden vila så att skorstenen inte blir överhettad. Elda bara när du är hemma och ha koll på skorstenen. Ta hand om soten och askan.
  • Spisen är en annan vanlig brandorsak i bostäder. Ta bort brännbart material runt spisen och även runt en öppen spis där du eldar. Ha koll på mat som tillagas på spisen så det inte torrkokar.
  • Använd ljusstakar som inte är tillverkade i brännbart material och se till att de står stadigt. Undvik den torra vitmossan/fönsterlaven i adventsljusstaken, tar den eld så kan en brand sprida sig fort. Placera värmeljus långt från lättantändligt material. Släck alltid levande ljus när du lämnar ett rum.
  • Om en brand uppstår behöver alla boende veta vad de ska göra. Gå igenom en utrymningsplan med alla i hushållet. Exempel på en bra återsamlingsplats är brevlådan utomhus. Lär alla var brandfilten och brandsläckaren finns samt hur man använder dem på ett säkert sätt. Prata om när man ska ringa 112.

Ta del av Anticimex checklista för hur du brandsäkrar hemmet

Välj land