Anticimex börjar köra eldrivna servicebilar

Pressmeddelande

Anticimex inleder omställningen av sina 800 servicebilar från diesel till eldrivet. Servicebilarna är lätta lastbilar, en fordonstyp där det länge saknats eldrivna modeller på marknaden. Men i år har omställningen av lätta lastbilsmarknaden kommit igång på allvar, och Anticimex har hittat alternativ som lever upp till kraven på räckvidd och lastutrymme. I ett första steg rullar nu åtta servicebilar från Anticimex helt drivna på el ute på vägarna.

Anticimex långsiktiga mål är helt utsläppsfria transporter. För fem år sedan inleddes arbetet med att byta ut företagets 345 fossildrivna tjänstebilar mot laddbara personbilar och för två år sedan började en del av de 800 servicebilarna köras på det förnybara bränslet HVO100 istället för fossil diesel. Man har även testat att bygga om eldrivna personbilar till servicebilar. Men nu tar Anticimex nästa kliv och börjar köpa in servicebilar helt drivna på el.

– Att äntligen kunna köra våra servicebilar på el är en milstolpe i vårt hållbarhetsarbete, säger Robin Ljungström, inköpschef och hållbarhetsansvarig på Anticimex. Det har varit frustrerande att se hur långsam utvecklingen av elektrifierade lätta lastbilar har varit, men nu kommer flera modeller lanseras för oss att testa och köpa in. I och med att våra transporter står för den största klimatpåverkan från Anticimex verksamhet, kommer elservicebilarna minska våra miljöavtryck avsevärt.

Utmaningen för fordonstillverkarna har varit att kombinera räckvidd och lastutrymme i en lätt lastbil. Blir batteriet för tungt och stort kan inte Anticimex tekniker få med sig utrustningen till skadedjurssaneringar, husbesiktningar, brand- och matsäkerhetsinspektioner. Med nya typer av mindre och lättare batterier med längre räckvidd kan de nya bilarna användas på flera platser i landet och för alla Anticimex tjänsteområden.

De första åtta eldrivna servicebilarna är från Peugeot av modellen e-Expert. Anticimex plan framåt är att testa fler modeller på marknaden och kontinuerligt köpa in fler eldrivna fordon för att skifta över hela flottan så smidigt och snabbt som möjligt. De första elservicebilarna i trafik körs av Anticimex tekniker i Falun, Gävle, Linköping, Skövde och Uddevalla.

— Det känns väldigt bra att köra mer hållbart, speciellt med tanke på att jag kör mycket i mitt jobb, säger Mattias Backman, skadedjurstekniker på Anticimex Uddevalla och förare av en elservicebil. Jag har hittat en rutin för hur jag ska ladda bilen hemma, på kontoret och på stan för att det ska räcka hela dagen. Att bilen är tyst är även en klar förbättring av min arbetsmiljö.

Välj land