Nyckelpiga på grönt blad

Nyckelpigor

Nyckelpigor i Sverige

Den minsta arten i Sverige, norddvärgpiga, är bara ca 1 millimeter medan den största ögonfläckig nyckelpiga kan bli 9 millimeter, alltså 10 gånger större än den minsta. Vanliga färgkombinationer är svart och rött, gult och svart och orange och svart, gärna med en del vita inslag också. Dessutom kan en och samma art i flera fall ha olika färgkombinationer, vilket kan försvåra artbestämning.

Nyckelpigor är effektiva jägare på framförallt blad- och sköldlöss. Både nyckelpigelarver och de vuxna nyckelpigorna hittas gärna på växter med mycket bladlöss. På så sätt är nyckelpigorna verkligen att räkna som ett nyttodjur för odlare, då bladlöss ofta är negativt för växten. Till viss del kan nyckelpigor användas som biologisk bekämpning i odlingar. Dock är det inget som Anticimex tillhandahåller.

Inga nyckelpigor är farliga för människor.

Ny art i den svenska faunan

På senare år har en ny art i den svenska faunan på allvar spridit sig till nya platser. Det handlar om harlekinpigan. Den kommer ursprungligen från Asien och det första fyndet gjordes i Skåne 2007. Efter det så har den spridit sig och finns numer ända upp till Uppland. Med ett allt mer gynnsamt klimat för arten så är det sannolikt att dess spridning kommer att fortsätta norröver. Harlekinpiga är en stor nyckelpiga med mycket variabel färgteckning, en vanlig färgform har nio svarta prickar på en gulröd bakgrund.

Arten räknas som en invasiv främmande art, då den har kommit till Sverige med människans hjälp och här anpassat sig väl och dessutom konkurrerar med inhemsk fauna. Hotet från harlekinpigan är att den kan vara aggressiv mot andra nyckelpigsarter samt vara predator på andra bladluspredatorer.

Harlekinpiga

Välj land