Kollage av tre bilder på myror

Myror

Fakta om några vanliga myror:

Svartmyror är det som vi oftast kallar för samlingsnamnet myror. De är 2-4 mm stora och kan invadera hus och hem under vår och sommar. En enda liten saftfläck kan snabbt locka till sig horder av myror. För att minska problem med svartmyror rekommenderar vi förebyggande åtgärder.

Stackmyra kallas även för skogsmyra. Den lever i samhällen och bygger stora myrstackar i naturen. Stackmyror gör generellt ingen skada på fastigheter eller egendom, men om de bygger bo till exempel bakom en panel kan de dra med sig barr och annat material.

Faraomyran är en liten gulaktig myra, mycket mindre än de myror du ser på sommaren. Faraomyran är vanlig på varmare breddgrader då den trivs bäst i 27-30 grader. Det betyder att den är helt beroende av uppvärmda hus för att överleva i Sverige. På grund av dess storlek samt deras små väl dolda bon är faraomyran en god överlevare och ett svårbekämpat skadedjur. Det kan ta flera månader att uppnå ett lyckat resultat. För att bli av med Faraomyror behövs alltid professionell hjälp.

Träjordmyran och några andra arter i samma släkte med blekgul färg benämns ofta ”gula myror” på grund av mellankroppens färg. Träjordmyran kan skapa problem för husägare eftersom myrorna gärna anlägger sina bon i anslutning till fuktskadat trä.

Välj land