Tysk kackerlacka på en gurkskiva på räkmacka

Håll kackerlackan borta

Artikel

Vanligtvis kommer kackerlackor in i verksamheten med leveranser av mat eller andra importvaror. Kackerlackor är framför allt ett stort problem inom restaurangbranschen. Och där gallerior och andra platser med större gemensamma ytor är särskilt drabbade. Problem med kackerlackor är förekommande i hela landet.

Kackerlackor kan vara en hälsorisk för både människor och djur, de kontaminerar vår mat med sin avföring och sitt illaluktande sekret. Förekomst av kackerlackor sprider även stort obehag för den som ser eller misstänker förekomst av insekten. Samtidigt har kackerlackor en tendens att snabbt sprida sig i en fastighet och är svåra att bli av med.

Det bästa är såklart att förebygga förekomsten, men det näst bästa är en tidig upptäckt för att snabbt sätta in rätt åtgärder som minskar skadeverkan och förkortar saneringstiden.

Inspektion och orsaksanalys

Om du misstänker eller har konstaterat att det finns kackerlackor i din verksamhet är det första steget att kontakta professionell hjälp för att göra en inspektion och orsaksanalys. Genom en orsaksanalys möjliggörs en effektiv sanering från start.

Sanering

För att bli av med kackerlackor krävs professionell hjälp. Det kan behövas mer än ett saneringstillfälle för att bli av med ett omfattande problem

Förebyggande rådgivning och arbete

Att arbeta förebyggande och förhindra förekomst av kackerlackor är både effektivt och lönsamt. Det första steget är att säkerställa goda rengöringsrutiner och att inspektera inkommande varor för att förhindra att kackerlackor kommer in den vägen.

I dag är det även möjligt att använda sig av digital övervakning för att tidigt påvisa förekomst av kackerlackor. Genom att placera ut sensorer i utrymmen där skadedjuren trivs kan en tidig detektering ske.

En tidig upptäckt och efterföljande sanering innebär ofta en ökad trygghet och sinnesro för dig. Men innebär även en minskad risk för det intäktsbortfall som kan uppstå vid nedstängning eller negativ ryktesspridning.

Välj land