Skadedjurstekniker i jakt på råttor

Vilka riskskadedjur behöver du vara uppmärksam på i din verksamhet?

Artikel

Nja, är svaret på den frågan. För det är många saker som påverkar hur vi kategoriserar och definierar de djur och insekter vi möter. Och allt bestäms och definieras av människan.

I vardagslivet och för privatpersonen finns det vissa kriterier att utgå från. Men dessa kan se helt annorlunda ut för dig som företagare och den verksamhet du bedriver.

I regel vet de flesta verksamhetsägare vilka djur de behöver hålla sig fria från och vilka de kan acceptera. Men när vi börjar gräva på ytan kanske det inte alltid är så lätt att särskilja begreppen.

För ett djur kan vara en stor risk i en verksamhet, men inte någon större fara för annan typ av verksamhet. Det kan även finnas olika zoner eller områden inom en verksamhet, där de olika zonerna kan ha olika hög toleransnivå för olika skadedjur. Att ha kännedom om sina zoner och skillnaden däremellan är det första steget för att förstå vilka skadedjur som kan innebära risker för verksamheten.

APA – att definiera ett riskskadedjur

I regel har verksamheten god kännedom om vilka djur som kan innebära risker, och vad för risker det kan handla om. Finns det osäkerhet bidrar vi gärna med vår kunskap för att definiera detta. De affärsrisker som är vanligt förekommande är risken för materiell skada, dåligt renommé, och/eller smittspridning. Risker som i sin tur kan innebära produktionsbortfall, förlorade intäkter och i värsta fall att verksamheten behöver läggas ned.

För att definiera vad som är ett riskskadedjur finns det en enkel modell att använda sig av. Vi kallar det för APA. Det handlar om Art, Plats, Antal. Tillsammans med verksamheten används modellen för att definiera de olika riskskadedjur som verksamheten kan möta.

Att definiera vilka arter som är ett riskskadedjur eller inte är en förutsättning för att lägga en plan för skadedjursarbetet. Beroende på vilken verksamhet som bedrivs kan arterna bedöms olika. Råttor är i regel ett skadedjur och en risk, men kan i vissa verksamheter ändå tolereras i viss mån.

Vilket för oss in på Platsen. Beroende på verksamhet kan områden delas in i flera olika zoner. I en lantbruksfastighet kan vi räkna med förekomst av flugor. Men i en operationssal är samma flugor en stor risk för verksamheten.

Antal handlar om att hitta en toleransnivå för förekomst av djuret. En enstaka fluga är kanske acceptabelt i sjukhusets väntrum, men hundratals flugor i samma utrymme ett problem. Toleransnivå är helt enkelt den nivå som kan tolereras innan en åtgärd behöver sättas in.

Nolltolerans eller hög tolerans?

Det kan finnas en önskan om att ha en nolltolerans mot skadedjur i många verksamheter. Men en nolltolerans är sällan rimlig eller befogad. I miljöer som operationssalar finns det såklart en nolltolerans och ett behov av en kliniskt ren miljö, men det är få verksamheter som har de kraven på hela verksamhetsområdet. På samma sätt som vissa verksamheter kan ha hög toleransnivå på flertalet arter, då dessa inte gör någon skada.

Oavsett om man har hög eller låg tolerans mot skadedjur är det viktigt att känna till mer om skadedjuren. Med förståelse för hur skadedjuren beter sig och var de kan ta sig in i verksamheten är det möjligt att förebygga angrepp. Därtill finns det idag utvecklade system för att upptäcka förekomst i ett tidigt skede och med direkt återkoppling ge möjlighet till ett snabbt agerande.

Det finns hjälp att få

Som verksamhetsägare finns det så klart hjälp att få. Att ta in en skadedjursexpert och utvärdera risker, och förstå potentiella eller framtida problem, möjliggör att implementera ett skadedjursskydd med fokus på tidig upptäckt. För oss är det viktigt att kunna bidra med vår kunskap för att hjälpa dig att förstå din verksamhet hur ett skadedjursperspektiv, och hitta en långsiktig lösning som passar dig och din verksamhet.

En sådan lösning är, utöver säkerställning att skadedjuren inte kan ta sig in, Anticimex digitala skadedjursskydd - Anticimex Smart. Med hjälp av sensorer kan vi hålla koll dygnet runt i de områden som skadedjuren rör sig i, där avvikelser rapporteras omgående för ett snabbt agerande. Ju tidigare en kan agera desto mindre åverkan på verksamheten och färre affärsrisker.

Vill du veta mer om vår digitala skadedjurskontroll?

Kontakta oss för mer information om våra riskbedömningar och hur vår digitala skadedjurskontroll kan skydda just din verksamhet!

Välj land