Nyttodjur eller skadedjur - vad avgör hur vi uppfattar en art?

Nyttodjur eller skadedjur?

Artikel

Alla de arter vi möter i naturen lever för sin egen skull. För att reproducera sig och föra sina gener vidare till kommande generationer. Det finns ingen art som har till uppgift att existera för någon annans skull.

Och trots att alla de arter vi möter har skäl att existera helt för sig själva, så finns det arter som ändå kan upplevas skadliga för människan. Oavsett om det är direkt eller indirekt skada.

Det finns en hel del djur som de flesta av oss kan vara överens om att de upplevs otrevliga. Särskilt när de befinner sig i vår närmiljö och i våra hem. Dit kan till exempel vägglöss och kackerlackor räknas in. Precis som flertalet förrådsskadeinsekter.

En del arter räknas som skadedjur först då de stör människan, och ses i övrigt främst som bidrag till den biologiska mångfalden. Ett bra exempel på en sådana är de sociala getingarna. Om ett getingbo är dumt placerat, så kan det vara klokt att ta bort boet. Är getingboet däremot placerat så att det inte riskerar att störa människan bör man låta boet vara kvar, och låta getingarna bidra till mångfalden genom att bland annat pollinera växter.

Huruvida ett djur eller organism kan sägas vara skadedjur eller nyttodjur beror helt enkelt på vilken art, vilken plats, och antalet djur. En fluga i hemmet är till exempel ingen fara, men samma fluga är ett stort problem om den dyker upp i en operationssal.

Vill du få en bättre förståelse för vilka djur och organismer som kan innebära risker för dig och din verksamhet?

Välj land