Hoppstjärt

Hoppstjärtar

Fakta om hoppstjärtar

Hoppstjärtar är små, klotformiga eller långsträckt cylindriska djur. En hoppstjärt blir upp till 6 mm lång. Kroppen kan vara täckt av fjäll eller hår. Undertill på bakkroppens första segment sitter en hoppgaffel.

I Sverige har 170 arter påträffats. De flesta arter lever i vegetation - i och på marken, i murken ved, bland mossa och lavar. Några arter förekommer på stränder och vistas ofta på vattenytan. Vissa arter påträffas ofta på snö.

Välj land