Golvbrunn

Fukt i golv och golvbrunnar

Hur uppstår fukt?

Fukt från marken kan tränga in utifrån genom betongen och upp till golvets olika delar. Det sker i äldre hus beroende på det sätt man byggde det yttre fuktskyddet under grundplattan eller källaren.

Gemensamt för alla golvkonstruktioner är vikten av ett tätskikt som håller tätt. Tätskiktet är plastmattan som du går på eller så ligger det osynligt under klinkergolvet. Rör som kommer upp genom golvet är ytterligare en fuktbov. Badrumsgolv får av naturliga skäl utstå en hel del fukt. Därför är ett väl fungerande fuktskydd viktigt, annars kan fukt tränga ned i golvet. Tvättstugan är ett annat rum med mycket fukt. Källargolv är lagda på husets grundplatta som ofta ligger direkt på marken. För att hindra fukt från marken att nå golven krävs ett fuktskydd på grundplattans undersida. Skyddet gör att golvkonstruktionen inte blir skadad.

Golvbrunnar

Rensar du dina golvbrunnar regelbundet? En fungerande och riktigt installerad golvbrunn är även det en bra försäkring mot fukt- och vattenskador. Nära en fjärdedel av alla skador i badrum beror på att golvets tätskikt inte ansluts på rätt sätt till brunnen. I tvättstugor är motsvarande siffra drygt en av tio skador.

Tips & råd för dina golvbrunnar

  • Golvbrunnen ska vara lätt att komma åt så att du enkelt kan rensa den.
  • Rensa golvbrunnen några gånger per år för att hålla den ren och därmed minska risken för skador.
  • Byt golvbrunnen när du renoverar för att vara säker på att det nya tätskiktet ansluts rätt mot golvbrunnen. Den ska vara installerad på ett fackmässigt sätt.
  • Kolla att klämringen på golvbrunnen sitter ordentligt fast.

Välj land