Anticimextekniker inspekterar fönster och fasad på villa

Fukt i fasad och fönster

Så slipper du få fuktskador i fasaden

Sprickor, hål, andra otätheter och missfärgningar kan vara tecken på en skadad fasad. Undersök fasaden varje år för att upptäcka problem i tid och undvika stora skador. Det går snabbt och enkelt, oavsett om du har tegelfasad, putsfasad eller träfasad. Koppla dessutom bort vattenslangen från vattenutkastaren i god tid innan det blir kallt. Se till att den är frostsäker och självdränerande.

Fönster

Fönstren har flera delar som måste tas om hand. Fönsterkarmar och fönsterbågar kan skadas av fukt och röta. Kittet spricker efter några år. Dessutom måste fönsterblecken vara rätt monterade och täta mot fasaden för att förhindra fuktskador. Laga fönster som är trasiga. Byt ut skadade delar och kitta om vid behov.

Träfasader

En träfasad bör normalt tvättas och målas om vart tionde år. Glöm inte att måla ändarna på träet, både mot tak och mot mark. Det är ett vanligt misstag husägare gör, vilket öppnar upp för fukt i fasaden. Dessutom bör du åtgärda sprickor, hål i träet och väldigt flagnad färg samt byta ut trasiga, ruttna eller förmultnade plankor.

Tegelfasader

Fasader av tegel står ofta emot fukt bra. Det finns dock risk för fuktskador om fasaden är trasig. Om fasaden har skadats av fukt är det inte teglet i sig som drabbats utan de bakomliggande vägglagren. Du bör göra en fuktutredning för att ta reda på bakomliggande orsaker och hur du ska åtgärda problemet.

Putsfasader

Fasader av puts är mycket känsliga för fukt. Men sköter du underhållet av putsen och reparerar skador snabbt håller fasaden länge. Problemet med skador i en putsfasad är att de inte går att laga inifrån. Det innebär att du kan bli tvungen att ta bort all puts och utvändig isolering, vilket kostar mycket pengar. Skador är svåra att upptäcka tidigt, eftersom det är vägglagren innanför putsen som drabbas. Tecken på problem är rinnmärken, missfärgningar och puts som har lossnat. För att undersöka hur fuktig väggen är krävs en fuktmätning av en fackman. Kontakta oss så hjälper vi dig med en besiktning.

Välj land