Fåglar som sitter på ett räcke i en stad

Navigationsstörning

Fåglar har en utomordentlig inbyggd kompass som möjliggör att de kan navigera över världen. Genom att störa ut fågelns inre kompass får fågeln svårt att bedöma såväl fart som avstånd. Påverkan som medför osäkerhet och ovilja att landa för fågeln. Störningen sker i form av elektromagnetiska pulser, vilket fågeln känner av inom 1,5 till 2 meter från systemet.

De elektromagnetiska pulserna känns bara för fågeln när de är inom kraftfältet, och medför att fågeln aktivt väljer andra platser att landa och bosätta sig på.

Systemet för navigationsstörning är baserat på kunskap och forskning kring fåglar och fågelbeteende. Det är ett system som syftar till att effektivt hålla området fritt från störande fåglar, utan negativ inverkan på fåglar eller bebyggelsen.

Är navigationsstörning rätt för dig och din verksamhet?

I öppna landskap (så som golfbanor och parker) samt över vattenytor är navigationsstörning inte rätt typ av fågelsäkring. För att kunna installera navigationsstörning krävs bebyggelse, och fungerar lika bra på reklamskyltar till master eller byggnader (oavsett om det är bostäder eller kommersiella lokaler).

Navigationsstörningen är effektiv mot alla dagaktiva fåglar. För att kunna installera systemet på det mest effektiva sätter är det dock viktigt att reda ut vilka fåglar som är vanligt förekommande och skapar problem på platsen.

Navigationsstörning kan vara en del eller ett komplement till att säkerställa en fågelfri miljö.

Välj land