Barkborre på trä

Barkborrar

Fakta om barkborren

Barkborrens larver lever under eller i barken på barr-och lövträdsvirke. I de fall då barkborrar påträffas i våra hem är ofta den naturliga förklaringen att angripen ved tagits in och blivit liggande.

Fram på vårkanten kläcks barkborrarna och de flyger gärna mot ljuset i fönstren där man ofta kan hitta dem. Barkborren angriper endast trä med barken kvar och den vita larven gör slingrande gångar mellan barken och det allra yttersta virket. Då sådant trä sällan används som byggnadsvirke är inte heller barkborren ett skadedjur på huskonstruktioner.

Så kan du minska problem med barkborrar:

  • Avlägsna barkrester från virke och ved som förvaras inomhus
  • Elda upp eller flytta ut misstänkt angripen ved

Välj land