Barkborrar

Barkborrar

Fakta om barkborren

Barkborrens larver lever under eller i barken på barr-och lövträdsvirke, när larvutvecklingen är klar så kläcks de vuxna barkborrarna efter en tid i puppstadiet. I de fall då barkborrar påträffas i våra hem är ofta den naturliga förklaringen att angripen ved tagits in och blivit liggande.

Fram på vårkanten kläcks barkborrarna och de flyger gärna mot ljuset i fönstren så det är därför man ofta hittar dem där. Barkborren angriper endast trä med barken kvar och den vita larven gör slingrande gångar mellan barken och det allra yttersta virket. Då sådant trä sällan används som byggnadsvirke är inte heller barkborren ett skadedjur på huskonstruktioner.

Välj land