Vivlar

Vivlar

Fakta om vivlar

Vivlar kallas ofta för snytbaggar på grund av huvudets förlängning till ett snabelformat snyte, i vars spets käkarna sitter. Snytet kan vara kort och brett eller långt och smalt. De är robust byggda med kraftig kropp där bakkroppen ofta är täckt av färgade fjäll. Vivlar lever av och påträffas ofta på olika växter. Skalbaggen och dess larver lever på växten och dess rötter vilket kan göra att den förstörs. Angreppen på bladen känns igen som ”biljettklipp”.

Kornvivel, risvivel, öronvivel

Kornviveln är en vanlig skadegörare i spannmåls- och rislager. Den har sin utveckling i hela sädes- eller riskorn. Kornviveln är helt brunsvart till färgen och kan inte flyga. skalbaggen är 2,5-3,5 mm.

Risviveln är också en vanlig skadegörare i spannmåls- och rislager. Den har sin utveckling i hela sädes- eller riskorn. Risviveln känns igen på sina 4 gula fläckar på ovansidan av bakkroppen. Risviveln kan, till skillnad från kornviveln, flyga. Skalbaggen är 2,5-3,5 mm.

Öronviveln rör sig trögt och har ett kort snyte. På sommaren kan den komma in utifrån men det är också möjligt att den kommer från en krukväxt. Släktet har cirka 16 arter som är övervägande markdjur. Skalbaggen lever på växter. Larven lever på växternas rötter. Skalbaggen är större, mellan cirka 4,5-12 mm.

Välj land