Växtstekel på blad

Växtsteklar

Fakta om växtsteklar

Steklar känns bland annat igen på att de har två par vingar och långa smala antenner. Steklar har utvecklingsstadierna ägg, larv, puppa, fullbildad insekt (imago). Växtsteklar är en grupp som omfattar knappt 700 arter i Sverige. De har brett huvud och vanligen en bred bakkropp och saknar den midja som är så karakteristiskt för en del andra steklar som getingar och i viss mån bin. De flesta larverna hos växtsteklar är växtätare, de liknar rätt mycket fjärilslarver till utseendet men har minst fem par bukfötter, fjärilslarver har max fyra par bukfötter.

Då det finns ett stort antal arter så skiljer sig utseendet och biologin stort mellan dem. En del lever i trä och kallas vedsteklar. Dit hör gul hornstekel (Urocerus gigas) som kan bli upp till 4 cm och ser lite getinglik ut. Den är liksom alla andra växtsteklar helt ofarlig trots att honan har ett långt äggläggningsrör som sticker ut där bak.

En del växtsteklar kan vara skadedjur på odlade växter, då finns ofta råd hos olika växtskyddsinstanser eller återförsäljare av växter.

Välj land