Grenar med löv på en ek

Snedstreckad ekstyltmal

Fakta om snedstreckad ekstyltmal

Snedstreckad ekstyltmal är en liten malfjäril som lägger sina ägg i bladen på ekar. Malen är en så kallad lövminerare, vilket betyder att larverna lever inuti bladet. När larverna äter görs små gångar, som till slut växer ihop och bildar en stor blåsa på bladets ovansida. Larverna lever inuti blåsminan, som täcker en stor del av bladet. Bladet är från början grönt med den vitaktiga blåsminan, på sikt vissnar bladet och blir brunt.

Snedstreckad ekstyltmal lägger sina ägg i slutet av maj och larverna är fullvuxna sent i juni/tidigt i juli. De vuxna malarna lämnar sina puppor sent i juli, och flyger under sensommaren. De letar efter lämpliga övervintringsplatser från september månad, ofta inomhus men också i barkspringor. Det är under den här tiden på året som många upplever ett problem med att stora mängder malfjärilar invaderar vindar, uthus och andra mindre täta delar av bostaden. Trots mängderna malfjärilar som kan förekomma så gör de inte någon direkt skada på egendom eller oss människor, inte heller ekarna brukar ta någon större skada även om de kan se ”vissna” ut redan under sommaren.

Välj land